Łukasz Dziedzic (born 1977) – audio-visual artist, musician, painter, art designer and curator. He creates videos, installations, music projects and has curated many exhibitions. Years later, he returns to the abandoned medium of painting, finding in this traditional technique the possibility of analysing irritating and uncomfortable subjects.

Read More

Łukasz Dziedzic (ur. 1977) – artysta audiowizualny, muzyk, malarz, projektant i kurator sztuki. Tworzy filmy wideo, instalacje, projekty muzyczne, jest kuratorem wielu wystaw. Po latach, wraca do zarzuconego medium malarstwa, odnajdując w tej tradycyjnej technice możliwość przepracowywania drażniących i niewygodnych tematów.

Read More